Hej!

Jag heter Lena Olofsson och bor på Hammarö utanför Karlstad.

Jag har en lång erfarenhet av olika områden inom socialt arbete som till exempel missbruk, socialpsykiatri, äldreomsorg och arbete med nyanlända som socialsekreterare.

Mitt intresse att stödja och hjälpa människor har funnits under många år.

Jag är en aktiv och öppen handledare/terapeut och är redo att lyssna in vilka önskemål som finns. Planeringen av stöd- och behandlingsinsatser sker i samråd med den sökande.

Om företaget

Syftet med mitt företag är att i första hand erbjuda handledning som är hälsofrämjande, avlastande och kompetenshöjande. Den kan vara enskild men även i grupp.

Jag erbjuder också enskilda samtal med inriktning KBT.

Målgrupp

Kommuner, privata vårdföretag, personliga assistenter och även privatpersoner inom Värmlands län eller närliggande.

Handledning/enskilda samtal

Handledningen ska bidra till att personalen bibehåller och utvecklar sin professionalitet.

Jag är en aktiv och öppen handledare/samtalsterapeut och jag har en stor flexibilitet.

Min utgångspunkt är att handledningen/samtalen ska bli ska bli ett rum för kreativt tänkande där du/ni vågar tänka nytt och hitta nya perspektiv. Mina rötter finns inom KBT.

Handledningen/samtalen utgår ifrån följande teorier: Systemteorin; KASAM, dvs känsla av sammanhang samt empowerment. Syftet är att du som enskild person/grupp ska upptäcka vilka resurser du/ni själva har. Målet med våra möten är att ni/du ska utrustas för att nå era/dina mål.

Både i handledning eller det enskilda samtalet är målet att lyfta upp vars och ens kompetens och stärka era förutsättningar för en professionell utveckling eller personlig utveckling. I handledningen är det av stor betydelse att gruppens och den enskildes kompetens kommer till sin rätt.

Utbildning

Lena Olofsson har en Steg 1 utbildning inom KBT, fil kand i psykologi, magisterexamen inom Social Omsorg, vårdlärarutbildning samt en tre terminers handledarutbildning.

Kontakt

Kontakta mig gärna gällande referenser.

Telefonnummer: 070-256 23 76

lena@jvo.se

Innehar FA-skattsedel.

 

Välkommen till Lena Olofsson handledning och KBT